Діяльність в Україні

Міжнародна організація праці

МОП є провідною установою системи ООН у тому, що стосується політики програм з ВІЛ/СНІДу у сфері праці та мобілізації приватного сектору. Програма МОП з ВІЛ/СНІДу у сфери праці (МОП/СНІД) відіграє ключову роль в реалізації глобальної відповіді на ВІЛ/СНІД на робочому місці. ВІЛ/СНІД є невід’ємною частиною Порядку денного МОП з достойної праці.

Стратегічні цілі МОП щодо відповіді на епідемію СНІДу

  • Сприяння розробці національної політики та нормативно-правової бази відповідно до Рекомендації 2010 р. щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200), Практичного посібника МОП: ВІЛ/СНІД та сфера праці, виданого у 2001 р., та інших застосовуваних міжнародних стандартів у сфері праці;
  • Посилення програм із профілактики ВІЛ та соціального захисту у сфері праці, зокрема щодо створення робочих місць, із особливою увагою до робітників, які наражаються на підвищений ризик у ключових секторах як офіційної, такі і тіньової економіки.

МОП надає підтримку заходам, які реалізуються на рівні держави та окремих підприємств з метою створення або удосконалення нормативно-правової бази, надання настанов щодо політики та програм, пов’язаних з питаннями ВІЛ/СНІДу на робочому місці, та забезпечення захисту прав робітників, особливо тих з них, хто має ВІЛ або зазнає його впливу.

Стигматизація та дискримінація на ґрунті наявного чи уявного ВІЛ-статусу, ущемлення права робітників на роботу, конфіденційність приватного життя (зокрема щодо ВІЛ-статусу) та соціальний захист є прикладами пов’язаних з ВІЛ порушень фундаментальних принципів та прав людини, які підтримує у сфері праці МОП.

МОП спонукає до розробки та підтримує ініціативи, спрямовані на просування та захист фундаментальних принципів і прав у сфері праці, через програми з освіти на робочому місці та профілактики, націлені на попередження нових випадків передачі ВІЛ та забезпечення послуг з лікування, догляду та підтримки у сфері праці.

Негативного впливу епідемії ВІЛ, перш за все, зазнає населення працездатного віку. Втрата кваліфікованої робочої сили, відсутність на роботі через хворобу та інші наслідки ВІЛ та СНІДу знижують продуктивність та прибутковість бізнесу та позбавляють тих, хто вже стикається зі складними соціально-економічними умовами, можливості реалізувати свої права. Надання можливості для повноцінного використання прав та можливостей як робітників жіночої, так і чоловічої статі, усіх вікових груп задля забезпечення залучення до продуктивної діяльності та подальшої участі в ній є пріоритетним напрямком роботи зі зменшення стигматизації та дискримінації, пов’язаної з ВІЛ, підтримки життєдіяльності тих, хто зазнає негативного впливу цієї хвороби та попередження нових випадків передачі ВІЛ.

МОП надає допомогу органам державної влади, роботодавцям та робітникам у мобілізації зусиль, спрямованих на реалізацію відповіді на ВІЛ та СНІД у сфері праці, як через проекти технічного співробітництва, так і через послідовну співпрацю з національними та місцевими партнерами.

Упродовж останніх років МОП реалізувала в Україні низку проектів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості щодо складових елементів епідемії ВІЛ та її впливу на сферу праці в Україні, розбудову спроможностей, аналіз законодавчої бази, проведення досліджень у сфері ВІЛ та туберкульозу, розробку, переклад, адаптацію та публікацію посібників, надання методичних рекомендацій на рівні держави та окремих секторів, оцінювання соціально-економічного впливу епідемії ВІЛ, а також надання допомоги у розробці та впровадженні політики і програм щодо відповіді на ВІЛ на робочому місці. Усі ці напрямки діяльності мають на меті посилення ролі робочого місця у профілактиці ВІЛ та його наслідків, а також зменшення стигматизації та дискримінації відповідно до наявного чи реального ВІЛ-статусу у сфері праці.

Прийняття нового міжнародного стандарту у сфері праці (Рекомендації 2010 р. щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200)) стало суттєвим підґрунтям для розгортання діяльності МОП в Україні. За допомогою МОП та її суб’єктів було перекладено українською, опубліковано та розповсюджено текст Рекомендації. З метою консолідації заходів, що реалізуються у рамках відповіді на ВІЛ та СНІД на робочому місці, та задля забезпечення впровадження нового стандарту всеукраїнські організації та об’єднання роботодавців та профспілки ініціювали розробку Національної стратегії тристороннього співробітництва з реалізації відповіді на ВІЛ та СНІД у сфері праці в Україні.

З інституційної точки зору, ця ініціатива була впроваджена через відповідне рішення Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, в якій представлені усі три сторони соціального партнерства. Її реалізацію було розпочато з розробки дорожньої карти із підготовки проекту Стратегії та проведення гендерного аналізу, результати якого мають стати невід’ємною частиною проекту.

У квітні 2011 р. було створено тристоронню робочу групу з метою розробки проекту Стратегії та узагальнення зауважень, які надійшли від партнерів. На сьогодні розробку проекту Стратегії вже завершено. В його тексті інтегровані усі ключові положення Рекомендації 2010 р. щодо ВІЛ/СНІДу та сфери праці (№ 200), а також результати гендерного аналізу.

Критично важливе значення має той факт, що проект Стратегії має загальнодержавний вимір, а також те, що його розробка була ініційована трьома сторонами відповідно до їх потреб. Проект Стратегії увібрав в себе стратегічні напрямки діяльності у сфері праці; у ньому зосереджується увага на ролі соціальних партнерів та моніторингу заходів, що вживаються. Його було розроблено відповідно до Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Передбачається, що після розгляду та прийняття Стратегії, з метою забезпечення ефективного впровадження, буде розроблено відповідний План дій.

МОП тісно співпрацює з іншими установами системи ООН через Об’єднану групу ООН з ВІЛ/СНІДу. Ефективна координація також забезпечується завдяки Меморандуму про взаєморозуміння між МОП та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), а також іншими національними та міжнародними партнерами.

Команда ILO

Сергій Савчук

Національний Координатор МОП в Україні

+380 44 2843887

Savchuk@mlsp.gov.ua

Лариса Савчук

Координатор напряму «ВІЛ/СНІД на робочому місці»

+380 44 289 8528

larisa@mlsp.gov.ua