Партнерство Україна-ООН

Рамкова програма партнерства Уряду України-ООН на 2012-2016 роки

Новий 5-річний стратегічний документ щодо співробітництва між Урядом України та системою ООН – Рамкова програма партнерства Уряду України-ООН на 2012-2016 роки – прийшов на зміну Рамковій Угоді для України про Допомогу ООН з метою Розвитку на 2006-2011 роки, термін дії якої сплив у грудні 2011 року. Новий документ робить наголос на принципі партнерства та провідній ролі української сторони у встановленні пріоритетів і цілей допомоги з боку ООН та взаємної підзвітності за ефективність співробітництва.

Рамкова програма партнерство є результатом консультацій із системою ООН в Україні, Урядом України, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами; вона представляє спільні зобов’язання щодо підтримки стратегії реформ України, досягнення міжнародних стандартів, європейську інтеграцію, Цілі Розвитку Тисячоліття, та зобов’язання України з виконання положень міжнародних конвенцій, протоколів і стандартів, а також інструментів дотримання прав людини, з первинною метою підвищення рівня життя та благополуччя людей України, і особливо - тих, що є найбільш уразливими.

Спільним зобов’язанням Уряду України та системи ООН є концентрація на зміцненні систем та інституційної спроможності на всіх рівнях, а також на розбудові спроможності окремих осіб задля розробки та впровадження політики, обґрунтованої даними, та надання рівних, інклюзивних і якісних державних послуг. На додаток, будуть зміцнені спроможність громадянського суспільства до активної участі в розробці політики, її впровадженні, процесі прийняття рішень і моніторингу.

Рамкову програму партнерства було сформовано підходом, що базується на правах людини та фокусується на зміцненні спроможності уряду та громадянського суспільства до просування прав людини, суспільного та економічного розвитку в Україні.

Є 4 взаємопов’язані тематичні напрямки, в рамках яких Уряд України та ООН погодилися про співробітництво:

  • стале економічне зростання та подолання бідності
  • соціальний розвиток
  • врядування
  • навколишнє середовище і зміна клімату.

У виконанні Рамкової програми партнерства беруть участь 20 представлених і не представлених у країні агенцій системи ООН, в тому числі ФАО ООН, МАГАТЕ, МФК, МОП, МОМ, ЮНЕЙДС, ЮНКТАД, ПРООН, ЕЕК ООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФНООН, ЮНІСЕФ, ЮНІДО, УВКБ, УНП ООН, Жінки ООН, Світовий Банк і ВООЗ.