Звіти

Довідник з навчання співробітників правоохоронних органів з питань зменшення шкоди та профілактики ВІЛ серед людей, що вживають ін’єкційні наркотики

Довідник з навчання співробітників правоохоронних органів з питань зменшення шкоди та профілактики ВІЛ серед людей, що вживають ін’єкційні наркотики

У світі все більше визнається важлива роль, яку відіграють співробітники правоохо- тільних органів у захисті та зміцненні громадського здоров'я, особливо здоров'я небла- гополучних і вразливих груп населення. У тому, що стосується профілактики, лікування, під- тримки і догляду в зв'язку з ВІЛ, співробітники правоохоронних органів мають більше віз можностей і відповідальні за забезпечення безперервного доступу груп ризику, в тому числі людей, які споживають ін'єкційні наркотики (Луини), до ключових медичним і соці альних послуг в зв'язку з ВІЛ.

Успішність виконання будь-якої національної програми по боротьбі з ВІЛ / СНІДом зави- сит від інтенсивності багатостороннього співробітництва та партнерства між усіма від- ствующими установами, але особливо - між правоохоронними органами, органами охорони здоров'я, соціальними службами та неурядовими організаціями. ефекти тивное партнерство між цими установами може істотно поліпшити умови пре- доставляння людям, вразливим до ВІЛ та іншим інфекціям, ключових послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки