Звіти

Навчальний посібник: Налагодження та підтримка дієвого партнерства з правоохоронними установами в контексті надання послуг зі зменшення шкоди

Навчальний посібник: Налагодження та підтримка дієвого партнерства з правоохоронними установами в контексті надання послуг зі зменшення шкоди

В умовах розширення доступу до послуг із профілактики, лікування, підтримки та догляду у зв’язку з ВІЛ на глобальному рівні зростає визнання значущості багатогалузевого партнерства. Однією з найважливіших форм такого партнерства є співпраця між правоохоронними органами та організаціями громадянського суспільства (ОГС), які працюють на місцевому рівні.

У багатьох країнах світу, у тому числі в Україні, правоохоронні органи часто піддаються критиці за те, що порушують права людей, які вживають наркотики, зокрема, здійснюють незаконні затримання та арешти, а також використовують споживачів наркотиків для того, щоб виконати свої норми щодо затримання певної кількості правопорушників. ОГС часто не мають достатніх можливостей для обстоювання перед правоохоронними органами ідей про надання безперешкодного доступу вразливим групам до послуг у зв’язку з ВІЛ. Необхідно невідкладно вжити заходів щодо зміцнення партнерства між правоохоронними органами та ОГС для поліпшення надання послуг у зв’язку із вживанням наркотиків, ВІЛ та супутніми проблемами.