Звіти

Оцінка чисельності дітей та молоді вікової групи 10–19 років, що відносяться до груп ризику

Оцінка чисельності дітей та молоді вікової групи 10–19 років, що відносяться до груп ризику

У країні, де епідемія ВІЛ поширюється швидше, ніж будь-де в Європі, діти та молодь, які практикують небезпечні форми поведінки, стають особливо уразли- вими до інфікування ВІЛ. Значна частина хлопців 15–19 років, які офіційно зареє- стровані в Україні як інфіковані ВІЛ, заразилися через споживання ін’єкційних наркотиків (65%), більшість дівчат того ж віку заразилися через незахищені гете- росексуальні контакти (89%) .

Більшість ВІЛ-профілактичних заходів та послуг зі зменшення шкоди, що на- даються державними та недержавними (громадськими, благодійними тощо) ор- ганізаціями групам ризику, спрямовані головним чином на доросле населення (від 18 років). Як і всі громадяни України, діти та молодь повинні мати право на якісні послуги, можливість брати участь у плануванні та здійсненні програм, а та- кож право на отримання інформації, оскільки потребують більш комплексного підходу та особливого захисту.