Звіти

Розумне стратегічне керівництво охороною здоров'я в місцях позбавлення волі в XXI столітті (російською мовою)

Розумне стратегічне керівництво охороною здоров'я в місцях позбавлення волі в XXI столітті (російською мовою)

На тлі стурбованості щодо того, яке міністерство має відповідати за охорону здоров'я ув'язнених в Європі, члени Європейської мережі ВООЗ з питань охорони здоров'я в місцях позбавлення волі звернулися до Європейського регіонального бюро ВООЗ з проханням розробити документ зі стратегічного керівництва пенітенціарних охороною здоров'я. Внесок у створення даного документа внесли спеціальна група експертів стратегічного управління пенітенціарним охороною здоров'я та члени Європейської мережі ВООЗ з питань охорони здоров'я в місцях позбавлення волі.

Члени спеціальної групи експертів зробили такі висновки, що стосуються організації пенітенціарного охорони здоров'я: я) управління і координація роботи всіх зацікавлених відомств і ресурсів, задіяних в охороні здоров'я та забезпеченні благополуччя в'язнів, є загальнодержавною обов'язком і б) надавати медико-санітарні послуги в місцях позбавлення волі, бути підзвітними за їх надання та відстоювати необхідність забезпечення здорових умов в місцях позбавлення волі повинні міністерства охорони здоров'я. члени Групи експертів переконані, що таке стратегічне керівництво охороною здоров'я в місцях позбавлення волі відповідає положенням нової Європейської політики охорони здоров'я Здоров'я-2020 і буде сприяти їх реалізації і в кінцевому підсумку приведе до поліпшення охорони здоров'я і благополуччя в'язнів в рамках зміцнення суспільної охорони здоров'я в цілому.