Стратегія ЮНЕЙДС: цілі сталого розвитку

Стратегія ЮНЕЙДС на 2016-2021 «На шляху прискорення для подолання СНІДу»

25 вересня 2015 року ООН прийняла Цілі сталого розвитку (ЦСР). Ці сімнадцять цілей і 169 відповідних до них завдань визначають глобальні пріоритети розвитку до 2030 року. Цілі сталого розвитку за мінили попередні вісім Цілей розвитку тисячоліття ООН, які були рушійною силою міжнародного розвитку з 2000 року і які закінчилися в 2015 році. В той час, як Цілі розвитку тисячоліття були зосереджені на країнах, що розвиваються, Цілі сталого розвитку визначають пріоритети для всіх країн, незалежно від їх ВВП і рівня доходу. Так, ЦСР 10 спрямована на зниження нерівності, акцентуючи увагу саме на проблемі нерівності в багатих країнах. ЦСР 13, 14, 15 стосуються зміни клімату, збереження навколишнього середовища та сталого розвитку, тобто важливих глобальних викликів, які вимагають участі всіх країн.

Процес, за допомогою якого були розроблені ЦСР, відображає їх універсальний характер, оскільки вони формулювались відкритою робочою групою, яка включала представників 70 країн з усіх регіонів світу. Такий всеохоплюючий процес, в якому були враховані різні думки, мав на меті забезпечити дійсно глобальне бачення майбутнього. Досягнення ЦСР вимагає суттєвих та стійких фінансових і політичних зобов’язань кожної країни світу. Вони становлюять всеосяжний і цілісний підхід міжнародного співтовариства до цих питань та створюють можливість, спираючись на вже досягнуті ЦРТ, вирішувати безліч міжнародних проблем, які раніше лежали поза дефініцією «розвитку».

Основні цілі сталого розвитку, які стосуються питань СНІДу, та відповідні їм завдання до 2030 року

 • 1. Світ без бідності
 • 2. Світ без голоду
 • 3. Добре здоров’я та благополуччя
 • 4. Якісна освіта
 • 5. Гендерна рівність
 • 6. Чиста вода і санітарія
 • 7. Доступна та екологічно чиста енергія
 • 8. Гідна робота та економічне зростання
 • 9. Індустрія, інновації та розвинена інфраструктура
 • 10. Подолання нерівності
 • 11. Сталий розвиток міст та громад
 • 12. Відповідальне споживання та виробництво
 • 13. Протидія змінам клімату
 • 14. Життя океанів
 • 15. Життя на землі
 • 16. Мир, справедливість та верховенство права
 • 17. Партнерство заради сталого розвитку

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ (ЦСР 3)

Доступ до тествування СНІД ВІЛ

Діти, підлітки та дорослі, які живуть з ВІЛ, мають доступ до тестування, знають свій статус і їм відразу ж запропоновано і забезпечено безперервне лікування доступної якості:

- Добровільне тестування на ВІЛ є доступним для людей з ризиком ВІЛ-інфікування.

- Рання діагностика є доступною для всіх дітей молодшого віку, які мають ризик ВІЛ-інфікування, та всіх дітей віком до 5 років, які живуть з ВІЛ та отримують лікування

- Всім дорослим, підліткам та дітям забезпечена антиретровірусна терапія і медичне спостереження відразу після встановленню діагнозу ВІЛ-інфекції

- Людям, які живуть з ВІЛ та отримують лікування, забезпечено регулярний моніторинг його ефективності, включаючи розширений моніторинг вірусного навантаження, а також інформаційна підтримка щодо особливостей лікування та забезпечення якісного харчування

- Доступність і якість антиретровірусного лікування покращилися, в тому числі за допомогою розвитку послуг на рівні місцевих громад

- Послуги з ВІЛ надаються у розширеному масштабі та є адаптованими до місцевих умов, включаючи специфіку міст, вразливих громад, гуманітарні кризи та надзвичайні ситуації

- Адекватні інвестиції, зроблені в дослідження, поліпшення діагностики, нові антиретровірусні препарати, засоби профілактики, моніторингові інструменти, вакцини і лікувальні засоби

Нові випадки ВІЛ серед дітей

Нові випадки ВІЛ-інфекції серед дітей унеможливлені та здоров’я та благополуччя їх матерів усталено забезпечено:

- Негайний початок і пожиттєве лікування є забезпеченим для всіх вагітних жінок, які живуть з ВІЛ (Опція Б +)

- Послуги з ВІЛ, сексуального та репродуктивного здоров’я, включаючи послуги з планування сім’ї, лікування туберкульозу, послуги із забезпечення здоров’я матері і дитини, є інтегрованими та доступними для жінок, особливо тих, які живуть з ВІЛ;

- Надано сприяння розвитку послуг з профілактики ВІЛ для чоловіків-партнерів, в тому числі послуг з діагностики та лікування ВІЛ.

ПОДОЛАННЯ НЕРІВНОСТІ (ЦСР 10)

Профілактика ВІЛ серед молоді

Молоді люди, особливо молоді жінки і дівчата-підлітки мають доступ до комбінованої профілактики, отримують необхідні знання та навички і можуть захистити себе від ВІЛ:

- Доброзичливі до молоді послуги та інформація з ВІЛ, сексуального та репродуктивного здоров’я та зниження шкоди однаково доступні і однаково використовуються як молодими жінками, так і молодими чоловіками;

- Усі люди, особливо молоді, мають менший ризик ВІЛ-інфікування завдяки змінам поведінки, доступу до комбінованих послуг з профілактики ВІЛ, включаючи послуги з первинної профілактики ВІЛ та послуги з сексуального і репродуктивного здоров’я;

- Двадцять мільярдів презервативів на рік є доступними в країнах з низьким і середнім рівнем доходів для людей будь-якого віку;

- Додатково 27 мільйонів чоловіків в країнах з високим рівнем поширеності ВІЛ мають доступ до добровільного медичного обрізання, яке є медичною послугою, інтегрованою до послуг сексуального та репродуктивного здоров’я чоловіків;

- Якісна та комплексна статева освіта є доступною всім підліткам і молодим людям;

- Інформація з питань ВІЛ є доступною, та рівень обізнаності щодо ВІЛ зростає завдяки попиту і використанню як традиційних, так і новітніх комунікаційних технологій;

- Молоді люди свідомо беруть участь у відповіді на СНІД, що забезпечує її ефективність і сталість.

Профілактика ВІЛ серед чоловіків та секс бізнесу

Специфічні послуги комбінованої профілактики ВІЛ є доступними ключовим групам населення, включаючи працівників секс-бізнесу, чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, споживачів ін’єкційних наркотиків, транссексуалів, ув’язнених та мігрантів:

- Послуги з комбінованої профілактики ВІЛ, забезпечені адекватними ресурсами, є доступними, відповідають потребам цільових груп населення, надаються в тих місцях, де в них є потреба, та містять найбільш ефективні профілактичні заходи;

- Аутріч і нові медіа інформують та створюють попит на використання традиційних і нових профілактичних технологій, таких як використання кондорів та доконтактної профілактики;

- Три мільйони людей використовують доконтактну профілактику щорічно, особлива увага приділяється ключовим групам населення та людям з високим ризиком ВІЛ-інфікування, які проживають на територіях з високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції;

- Люди, які вживають ін’єкційні наркотики, мають доступ до стерильних голок і шприців, опіоідної замісної терапії та науково обґрунтованих методів лікування наркотичної залежності;

- Мігранти, біженці та люди, які постраждали внаслідок кризових та надзвичайних ситуацій які мають доступ до ВІЛ послуг;

- Люди, що живуть з ВІЛ, та ключові групи груп населення свідомо беруть участь у процесах прийняття рішень щодо реалізації програм з профілактики ВІЛ.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ (ЦСР 5)

Гендерні норми чоловіків та жінок

Жінки і чоловіки практикують і пропагують здорові гендерні норми і працюють разом, щоб покінчити з насильством за ознакою статі та сексуальним насильством та насильством з боку інтимного партнера для зниження ризику і наслідків ВІЛ-інфікування:

- Жінки і дівчата, чоловіки і хлопчики активно залучені і мають необхідні знання та навички для запобігання насильства за ознакою статі, сексуального насильства та насильства з боку інтимного партнера, практикують і пропагують здорові гендерні норми та поведінку;

- Закони, політика і практика забезпечують можливість жінок і дівчат захистити себе від ВІЛ через безперешкодний доступ до послуг, пов’язаних з ВІЛ, та через існуючі механізми захисту своїх прав та автономії;

- Потреби у забезпечені прав з сексуального та репродуктивного здоров’я повністю задоволені, що також запобігає поширенню ВІЛ;

- Молоді жінки в країнах з високою поширеністю ВІЛ мають доступ до ініціатив з розширення економічних прав;

- Жінки свідомо беруть участь в процесі прийняття рішень та здійснення заходів з протидії СНІДу.

МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА (ЦСР 16)

Скасування каральних законыв проти ВІЛ

Каральні закони, політики, практики, стигма та дискримінація, які блокують ефективні заходи реагування на ВІЛ, скасовані:

- Каральні закони, політики і практики, в тому числі надмірна криміналізація передачі ВІЛ, обмеження на пересування, обов’язкове тестування та інші, такі що блокують доступ ключових груп до послуг з ВІЛ, скасовані;

- Люди, які живуть з ВІЛ, та ті, які мають ризик ВІЛ-інфікування, знають свої права, мають доступ до юридичних послуг та мають необхідні знання та навички протидії їх порушенню;

- Подолано стигму і дискримінацію, пов’язану з ВІЛ на робочих місцях, в системі освіти та системі охорони здоров’я;

- Створені і впроваджені закони, політики та програми щодо запобігання і боротьби з насильством по відношенню до ключових груп населення.

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (ЦСР 17)

Повне фінансування заходів против СНІД

Відповіді на СНІД забезпечено повне фінансування, і її заходи ефективно реалізовані на основі достовірної стратегічної інформації:

- У 2020 році щорічні інвестиції у глобальну боротьбу зі СНІДом в країнах з низьким і середнім рівнем доходів складають принаймні 31.1 міліардів доларів США, з який одна чверть використовується для профілактичних програм;

- Країни з низьким рівнем доходів повинні мобілізувати принаймні 12% від потреб на національну відповідь на СНІД з власних джерел, відповідно країни з рівнем доходів нижче середнього – 45%, і країни з рівнем доходів вище середнього – 95%;

- Міжнародний інвестиційний для боротьби зі СНІДом досягають 12.7 мільярдів доларів США;

- Плани переходу до фінансової стійкості національних відповідей на епідемію розроблені і реалізовані;

- Країни використовують своєчасну, достовірну і надійну стратегічну інформацію для того, щоб пріоритезувати розподіл, оцінити ефективність заходів протидії епідемії та інформаційного забезпечення процесів підзвітності;

- Країни в повній мірі використовують переваги ефективного розподілу та цільового використання фінансових ресурсів, вартість товарів медичного призначення зменшується в країнах незалежно від рівня доходів, в тому числі шляхом подолання обмежувальних прав інтелектуальної власності і торгових бар’єрів;

- Можливості країн у відповіді на епідемію посилені, в тому числі шляхом досягнення домовленостей про передачу технологій;

- Посилено інвестиції та підтримку громадянського суспільства, в тому числі мереж людей, які живуть з ВІЛ, та тих, хто має підвищений ризик ВІЛ-інфікування так, щоб забезпечити їх істотну роль у відповіді на СНІД.

Медичні послуги з ВІЛ

Медичні послуги з ВІЛ є орієнтованими на інтереси людини та інтегрованими у посилену систему охорони здоров’я:

- Універсальні підходи охоплення населення медичними послугами є чутливими до питань ВІЛ-інфекції;

- Люди, які живуть з ВІЛ, люди з високим ризиком ВІЛ-інфікування та люди, які постраждали від ВІЛ, мають необхідні знання та навички, щоб користуватися чутливими до ВІЛ національними програмами соціального захисту, в тому числі грошовою допомогою;

- Люди, які живуть з ВІЛ, люди з високим ризиком ВІЛ-інфікування та люди, які постраждали від ВІЛ, мають доступ до інтегрованих послуг, які включають послуги з ВІЛ, туберкульозу, сексуального та репродуктивного здоров’я, послуги зі здоров’я матері і дитини, гепатитів, наркозалежності, послуги та забезпечення повноцінного харчування, неінфекційних захворювань, особливо на рівні місцевої громади;

- Комплексна система охорони здоров’я посилена за рахунок інтеграції системи надання медичних послуг на рівні місцевих громад до формальної системи надання медичних послуг населенню;

- Медичні працівники отримали навчання та мають необхідні навички та ресурси для надання інтегрованих медичних послуг, включаючи послуги з ВІЛ

- Нестача ліків та медичних товарів завчасно запобігається завдяки посиленій системі закупівель та розподілу.